Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w budownictwie służy działalność szkoleniowa, profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników oraz dobre praktyki w codziennej pracy. Całość zachowań ludzi zgodnie z przepisami i standardami tworzy kulturę BHP. Elementem jej popularyzacji jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tydzień Bezpieczeństwa

To największa w Polsce inicjatywa na rzecz promowania kultury BHP, wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz sektora budowlanego. Każda edycja gromadzi tysiące uczestników – nie tylko pracowników firm budowlanych, ale też inwestorów, podwykonawców i dostawców.

Co roku przygotowujemy narzędzia wspomagające działania na budowach oraz w biurach, a także inspiracje i sugestie akcji na temat bezpieczeństwa. Każdą edycję rozpoczynamy prezentacją przewodnią. Towarzyszą jej plakaty z hasłem przewodnim oraz grafiką działającą na wyobraźnię odbiorców.

Tydzień Bezpieczeństwa w ostatnich latach pokazuje nam, że jako Porozumienie jesteśmy silni, rozpoznawalni i skuteczni. Co istotne - działamy razem dla wspólnej idei, a ogólnopolski charakter akcji pozwolił nam wyjść poza budowy i skierować przekaz również do wielu instytucji i mediów.

Tydzień Bezpieczeństwa 2019

Nigdy nie idź na skróty - to hasło najbliższej, już 6. edycji wydarzenia Tydzień Bezpieczeństwa, zaplanowanej na 13-19 maja 2019 r. Ma przestrzegać przed nieuwagą i zaniedbaniami, które mogą prowadzić do wypadków. 

Niestety, na placach budów wciąż spotykamy się ze skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami – łamaniem lub omijaniem procedur. W efekcie pracownicy tracą zdrowie, a nawet życie. W firmach reprezentujących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ciągu ostatniego roku miało miejsce 11 wypadków śmiertelnych. Nie godzimy się na taki stan, dlatego podejmujemy systemowe działania.

W tym roku chcemy przede wszystkim uświadamiać pracowników budowlanych, że każdego wypadku można uniknąć, stosując się do procedur. W ten sposób każdy, kto przystępuje do pracy, może świadomie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tegoroczne przesłanie kierujemy głównie do pracowników, którzy traktują zasady BHP jako ograniczenie ich swobody i tempa pracy. Jednocześnie hasło ma mocny wydźwięk również dla kierowników budów, którzy odpowiadają za konsekwentne egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa zaangażowało się dwunastu największych generalnych wykonawców i trzech członków zrzeszonych Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz porozumienia lokalne. – Tradycyjnie zapraszamy kolejnych inwestorów, podwykonawców i dostawców. Pamiętajmy, że zaangażowanie osobiste każdego z nas wpływa na zmianę świadomości. Nie bagatelizujmy tej niezwykle cennej inicjatywy. Nie chodźmy na skróty, także w kontekście organizacji samego wydarzenia – rzetelne przygotowanie się do chociażby jednej aktywności zaprocentuje wyższymi standardami BHP. Być może ocalimy komuś życie – podkreśla Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W Liście do Inwestorów (link) zwracamy uwagę naszych klientów na aspekty bezpieczeństwa na polskich budowach i działalność Porozumienia w tym zakresie. W Książce Pomysłów (link) znajdziecie inspiracje i sugestie dotyczące akcji, które możecie zorganizować na budowach.

Honorowy patronat nad Tygodniem Bezpieczeństwa objął Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.