AMW SINEVIA Sp. z o.o. działa na rynku od 2011 roku, natomiast jest bezpośrednim spadkobiercą tradycji Wojskowych Zakładów Remontowo Budowlanych. Wieloletnie doświadczenie pomogło zrealizować Spółce z sukcesem ponad 1000 inwestycji zlokalizowanych na terenie całej Polski. Poza budownictwem firma świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości oraz zarządzania systemami energetycznymi w obiektach związanych z Wojskiem Polskim.
Spółka AMW SINEVIA specjalizuje się w realizacji projektów obiektów o strategicznym znaczeniu dla Polskich Sił Zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych: infrastruktura poligonowa (pasy taktyczne, strzelnice, składy materiałowe), obiekty kubaturowe (budynki koszarowe, hangary, budynki garażowe, stacje NPS, myjnie, budynki symulatorów), infrastruktura techniczna (przyłącza, sieci, drogi, infrastruktura obiektów kontenerowych). Działalność uzupełnia projektowanie, wytwarzanie i serwis wyrobów ślusarskich, stolarskich na potrzeby realizowanych przedsięwzięć.
Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską z szerokimi uprawnieniami wraz z dostępem do informacji niejawnych o wysokich klauzulach tajności. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, posiada zdolność analizy dokumentacji projektowej oraz umiejętność radzenia sobie z ryzykiem występującym w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów.
Po doświadczeniach zdobytych przy realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółka planuje poszerzenie usług o działalność deweloperską.

Oficjalna strona internetowa AMW SINEVIA: https://amwsinevia.pl/