5.1. Organizacja ruchu na budowie zamkniętej

5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НА ЗАКРИТІЙ БУДОВІ

Ці стандарти містять мінімум вимагань, яких належить дотримуватись в сфері безпеки роботи під час організації і проведення руху на закритій будові. Будівельний майданчик, а також пов’язані із ним виробничі об’єкти – це місця, де відбувається автомобільний і пішохідний рух. Встановлення і дотримання правил, що зобов’язують в організації автомобільного і пішохідного руху на будовах, впливає на підвищення безпеки і зниження кількості випадків.

загруджати