7.4. Materiały promieniotwórcze i radioaktywne

7.4. РАДІАЦІЙНІ ТА РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Цей стандарт містить у собі мінімальні вимоги, які необхідно виконати для гарантування безпеки під час роботи з радіоактивними матеріалами на будівельному майданчику.

загруджати