8.0. Prace w czynnych zakładach

8.0. РОБОТИ НА ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Цей стандарт містить у собі мінімальні вимоги, які необхідно виконати для гарантування безпеки при підготовці та проведенні робіт на діючих підприємствах чи їх частинах.

загруджати