6.0. Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

6.0. РОБОТИ У ЗАМКНУТИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОСТОРАХ

Ці стандарти містять мінімальні вимоги, яких слід дотримуватись для запевнення безпеки під час підготовки та проведення робіт в замкнутих просторах.

загруджати