6.1. Roboty w zbiornikach i komorach

6.1. РОБОТИ У РЕЗЕРВУАРАХ ТА КАМЕРАХ

Ці стандарти містять мінімальні вимоги, яких слід дотримуватись для запевнення безпеки під час організації та проведення робіт у резервуарах та камерах.

загруджати