6.2. Roboty w kanałach, studniach, studzienkach

6.2. РОБОТИ У КАНАЛАХ, КОЛОДЯЗЯХ, ЛЮКАХ

Ці стандарти містять мінімальні вимоги, яких слід дотримуватись для запевнення безпеки під час організації та проведення робіт у каналах, колодязях і люках.

загруджати