Przygotowaliśmy zestaw informacji i proponowanych działań, które usprawniają proces budowlany na każdym etapie – od oferowania do zakończenia okresu gwarancji. Korzystaliśmy przy tym z wieloletnich doświadczeń pracowników firm z naszego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.