Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ma charakter otwarty – zapraszamy do grona sygnatariuszy oraz członków zrzeszonych firmy propagujące ideę bezpieczeństwa na budowie.

Sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie może zostać firma spełniająca następujące kryteria:

  • realizuje przedsięwzięcia budowlane w formule generalnego wykonawstwa,
  • działa na terenie całego kraju,
  • osiąga obroty roczne minimum 500 mln zł,
  • ma wydzielone w strukturze służby BHP,
  • ma certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem,

Członkiem zrzeszonym Porozumienia może zostać firma spełniająca następujące kryteria:

  • zatrudnia minimum 50 pracowników,
  • ma wydzielone w strukturze służby BHP.

 

Żeby dołączyć do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, należy zgłosić gotowość poprzez formularz kontaktowy: (link), a następnie wypełnić i złożyć Deklarację (link).

Podczas rocznego okresu kandydackiego firma ubiegająca się o członkostwo ma obowiązek wdrożenia w swoich strukturach rozwiązań wypracowanych przez Porozumienie. W tym czasie kandydat uczestniczy w działaniach Porozumienia.

Regulamin Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

pdfRegulamin_Porozumienia_dla_Bezpieczeństwa_w_Budownictwie_-_12_września_2019_r.pdf