Wytyczne BHP

Zespół ekspercki Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracował zbiór wytycznych zabezpieczeń zbiorowych, których celem jest podniesienie świadomości w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracowników nadzoru na budowach i sił wykonawczych, lepszy proces planowania, redukcja niebezpiecznych zachowań. Wytyczne mają stanowić narzędzie do właściwego procesu planowania oraz zbiór minimalnych wymagań dla naszych PDW i dostawców deskowań/systemów zabezpieczeń na krawędzi. Wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego, inne adekwatne rozwiązania mogą być stosowane po spełnieniu warunków opisanych w wytycznych. W zakresie technologii i montażu pierwszeństwo mają instrukcje producentów i projekty dostawców.

Opracowane wytyczne do pobrania znajdują się poniżej.

pdf1.1 Stropy monolityczne.pdf

pdf1.2 Stropy prefabtykowane.pdf

pdf2.0 Deskowanie ścian i słupów.pdf

pdf3.1 Wykopy - zabezpieczenie krawędzi i oznakowanie.pdf

pdf3.2 Wykopy - wykopy wąskoprzestrzenne zejścia do wykopów.pdf

pdf4.0 Obiekty inżynierskie.pdf

pdf5.0 Szyby windowe.pdf

pdf6.0 Otwory technologiczne.pdf

pdf7.0 Schody.pdf

pdf8.0 Balkony.pdf

pdf9.0 Dachy ze spisem.pdf

pdf9.1 Dachy - Siatki bezpieczeństwa.pdf

pdf9.2 Dachy - Logistyka i transport.pdf

pdfDeclaration on the implementation of the Collective Protection Equipment Guidelines - 26.11.pdf\

pdfDeklaracja_w_sprawie_wdrożenia_wytycznych_Zabezpieczeń_Zbiorowych_-_26.11.pdf

pdfWZZ Komplet 1.pdf

pdfPlakat ZZ A3 2021.pdf