Wytyczne BHP

Zespół ekspercki Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracował zbiór wytycznych zabezpieczeń zbiorowych, których celem jest podniesienie świadomości w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracowników nadzoru na budowach i sił wykonawczych, lepszy proces planowania, redukcja niebezpiecznych zachowań. Wytyczne mają stanowić narzędzie do właściwego procesu planowania oraz zbiór minimalnych wymagań dla naszych PDW i dostawców deskowań/systemów zabezpieczeń na krawędzi. Wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego, inne adekwatne rozwiązania mogą być stosowane po spełnieniu warunków opisanych w wytycznych. W zakresie technologii i montażu pierwszeństwo mają instrukcje producentów i projekty dostawców.

Opracowane wytyczne do pobrania znajdują się poniżej.

pdf1.1 Stropy-wytyczne. pdf

pdf1.2 Stropy-wytyczne.pdf

pdf2.1 Deskowanie ścian i słupów-wytyczne.pdf

pdf3.1 Wykopy - wytyczne.pdf

pdf3.2 Wykopy - wytyczne.pd 

pdf1.1 ПЕРЕКРЫТИЯ - ROS.pdf

pdf1.2 ПЕРЕКРЫТИЯ - ROS.pdf

 pdf2.1 ОПАЛУБКА СТЕН И КОЛОНН - ROS.pdf

pdf3.1 ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ - ROS.pdf

pdf3.2 КОТЛОВАНЫ И ТРАНШЕИ - ROS.pdf

pdf1.1 ПЕРЕКРИТТЯ - UA.pdf

pdf1.2 ПЕРЕКРИТТЯ - UA.pdf

pdf2.1 ОПАЛУБКА СТІН І КОЛОН - UA.pdf

pdf3.1 ТРАНШЕЇ І КОТЛОВАНИ - UA.pdf

pdf3.2 КОТЛОВАНИ І ТРАНШЕЇ - UA.pdf

pdf1.1 FLOORINGS - EN.pdf

pdf1.2 FLOORINGS - EN.pdf

pdf2.1 FORMWORKS FOR WALLS AND PILES - EN.pdf

pdf3.1 TRENCHES - EN.pdf

pdf3.2 TRENCHES - EN.pdf