Szkolenie Informacyjne BHP

Szkolenie informacyjne jest obowiązkowe dla wszystkich osób rozpoczynających pracę na placu budowy. Najczęściej prowadzone jest przez przedstawiciela generalnego wykonawcy, ale w przypadku dużych projektów dopuszcza się zapoznanie z nim pracowników przez kierownictwo podwykonawcy.

Program ramowy szkolenia informacyjnego zawiera:

 1. Informacje ogólne
 2. Informacje o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 3. Plan BIOZ w części dotyczącej wszystkich pracowników
 4. Wymagania środowiskowe
 5. Koordynacja BHP na budowie
 6. Plan zagospodarowania placu budowy
 7. Zagrożenia na budowie
 8. Reagowanie na wypadki i incydenty
 9. Pierwsza pomoc przed medyczna
 10. Pożar
 11. Ewakuacja

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu BHP i organizacji na placu budowy oraz wskazanie sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Obecnie przygotowywany jest film na szkolenie okresowe dla obcokrajowców.

Liderem projektu w grupie roboczej PBB jest firma KARMAR.

Szkolenia okresowe i egzamin

Opracowane zostały programy i materiały obowiązkowych szkoleń okresowych BHP. Skierowane są one do pracowników produkcyjnych i kierowników. Motywem przewodnim programów jest budowlany proces organizacyjny i technologiczny w budownictwie. Przygotowano je specjalnie dla pracowników budów wszystkich szczebli. W firmach Porozumienia średnia ocena szkoleń wystawiona przez uczestników z ostatnich czterech lat wynosi 4.8 w skali 1 – 5. To najwyższe oceny ze wszystkich rodzajów szkoleń. Skorzystano z doświadczeń firmy Skanska i jej zespołu eksperckiego.

W 2016 r. zrealizowany został wspólny projekt z ZUS –  w ramach programu prewencyjnego zostało przeszkolonych 7 tys. budowlańców we wszystkich województwach. Są plany kontynuacji tego projektu. Niezbędne jest także podniesienie jakości szkoleń BHP na rynku. W tym celu dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z siedmioma firmami szkoleniowymi uczestniczącymi w projekcie, są to: Feuer, Seka, Sela – BHP, Secura, Tam Szkolenia, Team Prevent, Beaware.

Trenerzy prowadzący szkolenia zostali poddani naszej selekcji. Sposób, forma prowadzenia warsztatów i dyskusji jest kluczowa dla zdobycia umiejętności przez pracowników. Szkolenia są już dostępne w całej Polsce.

Liderem projektu w grupie roboczej PBB jest firma ERBUD.