Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, 31 stycznia 2023 r. na Konferencji organizowanej przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Państwową Inspekcje Pracy zostały wręczone nagrody dla firm wyróżnionych przez Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie za wdrażane standardów PBB. Nagrodzone zostały budowy firm:

 • firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku;
 • firma TAKENAKA Europe GmbH Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku magazynowego Mubea 3 wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wbudowaną stacją transformatorową           
  i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanego w miejscowości Zimna Wódka;
 • firma FEREIRA Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku produkcyjno- magazynowego z zapleczem Browarów Lubelskich.


  BUDMA 2023 2 
      
  BUDMA 2023 3


  DSC 6633

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie docenia w ten sposób wysiłki firm średniej wielkości niebędących członkami PBB, ale spełniających podwyższone standardy bezpieczeństwa.

Wiodącym tematem merytorycznym konferencji był : „Koordynator do spraw bhp fundamentem bezpiecznej budowy”, który przedstawił Michał Grzesiak reprezentujący Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie stawiając przewrotne pytanie – Budowlaniec czy behapowiec?