O nas

Sygnatariusze Porozumienia

NDI

Grupa NDI
NDI to grupa kapitałowa, ze stuprocentowym polskim kapitałem. Historia firmy rozpoczęła się w 1991 roku od kilkuosobowej grupy ludzi, którym marzyła się realizacja dużych projektów inwestycyjnych w nowo rozwijającej się Polsce. Dziś NDI zatrudnia ponad 500 osób w całej Polsce i działa praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa.
W portfolio ma udział w wielu znaczących inwestycjach w Polsce. Wśród najważniejszych można wymienić północny odcinek Autostrady A1 oraz rewitalizację Centrum Sopotu - pionierskie projekty realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, budowę hoteli sieci Sheraton, Teatru Szekspirowskiego, rozbudowy lotniska
w Gdańsku czy terminala kontenerowego dla DCT w Porcie Gdańskim. Wśród obecnie realizowanych projektów najgłośniejszym jest realizacja przekopu Mierzei Wiślanej.
W tym roku NDI obchodzi swoje trzydziestolecie, a trzy dekady działalności to ciągły rozwój, szukanie nowych, perspektywicznych kierunków i odważny udział w coraz ambitniejszych projektach inwestycyjnych.
Bezpieczeństwo pracy od zawsze jest integralną częścią Grupy NDI. Bezpieczny powrót Pracowników i Podwykonawców do domu stanowi priorytet.
Cel ten realizowany poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji Zespołu oraz propagowanie świadomości kultury BHP.
NDI to nie tylko sprawnie działające i zdywersyfikowane spółki, ale również oparta na wartościach nowoczesna i zaangażowana społecznie organizacja, aktywnie działająca na rzecz środowiska lokalnego, wspierająca ważne inicjatywy z obszaru kultury, nauki oraz sportu.

Więcej informacji na stronie: www.ndi.pl

Eurovia

 

Eurovia, będąca częścią Grupy VINCI światowego lidera w dziedzinie budownictwa, w to wiodący wykonawca projektów infrastrukturalnych, rozwijający szeroką gamę produktów i technologii poświęconych realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich.

Historia Eurovia w Polsce sięga lat 60 ubiegłego wieku, kiedy to  swoją działalność rozpoczęło Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które po połączeniu w 2003 roku z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Beskidzkie Drogi w Bielsku Białej dało początek nowej firmie – Eurovia Polska S.A.

Do roku 2007 działalność Eurovia skupiała swoją działalność głównie na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Dziś Eurovia w Polsce to 30 lokalizacji i ponad tysiąc pracowników zatrudnionych w głównych obszarach działalności firmy:

  • budownictwo drogowe i kolejowe,
  • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych,
  • produkcja kruszyw,
  • serwis i utrzymanie infrastruktury drogowej.

Dywersyfikacja działalności oraz rozmieszczenie jednostek Eurovia na terenie całego kraju odpowiada na dzisiejsze wyzwania w obszarze mobilności. Eurovia łączy w swojej działalności przemysł, technologię oraz kompetencje swoich specjalistów, aby móc dostarczać klientom optymalne, „szyte na miarę” rozwiązania uwzględniające potrzeby społeczne i środowiskowe.  Zawsze blisko swoich klientów oraz użytkowników swoich realizacji – od projektu, przez wykonanie, po utrzymanie infrastruktury drogowej.

W portfolio Eurovia Polska znajdują się takie inwestycje jak: modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie z tytułem „Budowa Roku 2013”, przebudowa Placu Wolności w Świnoujściu – z wyróżnieniem „Najlepsza przestrzeń publiczna w województwie zachodniopomorskim” 2014, droga ekspresowa S19 ( Świlcza – Kielanówka, Rzeszów - Kielanówka),  droga ekspresowa S3 (Legnica - Jawor) Velo Dunajec (Zakopane-Sromowce Niżne), przebudowa ul. Arkońskiej w Szczecinie.