Wytyczne BHP

Zespół ekspercki Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracował zbiór wytycznych zabezpieczeń zbiorowych, których celem jest podniesienie świadomości w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracowników nadzoru na budowach i sił wykonawczych, lepszy proces planowania, redukcja niebezpiecznych zachowań. Wytyczne mają stanowić narzędzie do właściwego procesu planowania oraz zbiór minimalnych wymagań dla naszych PDW i dostawców deskowań/systemów zabezpieczeń na krawędzi. Wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego, inne adekwatne rozwiązania mogą być stosowane po spełnieniu warunków opisanych w wytycznych. W zakresie technologii i montażu pierwszeństwo mają instrukcje producentów i projekty dostawców.

Opracowane wytyczne do pobrania znajdują się poniżej.

pdfWytyczne Zabezpieczeń Zbiorowych - Komplet

pdf1.1. Stopy monolityczne

pdf1.2 Stropy prefabrykowane

pdf2.0 Deskowanie ścian i słupów

pdf3.1 Wykopy - zabezpieczenie krawędzi i oznakowanie

pdf3.2 Wykopy - wykopy wąskoprzestrzenne/zejścia do wykopów

pdf4.0 Obiekty inżynierskie

pdf5.0 Szyby windowe

pdf6.0 Otwory technologiczne

pdf7.0 Schody

pdf8.0 Balkony

pdf9.0 Dachy ze spisem

pdf9.1 Dachy - Siatki bezpieczeństwa

pdf9.2 Dachy - Logistyka i transport

pdfDeclaration on the implementation of the Collective Protection Equipment Guidelines - 26.11.pdf\

pdfDeklaracja_w_sprawie_wdrożenia_wytycznych_Zabezpieczeń_Zbiorowych_-_26.11.pdf

pdfPlakat ZZ A3 2021.pdf