Naszym celem jest uruchomienie możliwość potwierdzania kwalifikacji BHP w budownictwie zdobytych na podstawie doświadczenia praktycznego.

Opracowane zostały trzy poziomy.

  1. Pracownik gotowy do wykonywania prac niebezpiecznych na budowie (praca na wysokości, pod ruchem, praca z chemią budowlaną, w pobliżu sprzętu ciężkiego itp.)
  2. Nadzorujący pracę (sporządzający IBWR) – kwalifikacja dedykowana do brygadzistów i majstrów. Osoby posiadające kwalifikację, przejdą egzamin z zasad z organizacji robót budowlanych w sposób bezpieczny.
  3. Ekspert BHP w budownictwie (doradca Kierownika Budowy, projektanta i Inwestora w zarządzaniu bezpieczeństwem na wszystkich etapach, życia projektu).

Celem jest umożliwienie identyfikacji osób posiadających kompetencje do pracy na budowie, pracujących i nadzorujących prace szczególnie niebezpieczne takie jak praca na wysokości, z użyciem sprzętu ciężkiego, zadania wykonywane z użyciem chemii budowlanej

Nasi przedstawiciele uczestniczą tez w przygotowaniu sektorowej ramy dla budownictwa więcej informacji na stronie http://srkbud.zzbudowlani.pl/o-projekcie/

Kwalifikacje zdobyte w zintegrowanym systemie kwalifikacji będą uznawane na poziomie europejskim.