Stan bezpieczeństwa oraz działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie


Raport „Budownictwo polskie w latach 2009-2019” powstał z okazji 10 rocznicy działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Raport na zlecenie Porozumienia przygotowała firma doradztwa strategicznego Bridge.

Autorzy raportu dziękują Państwowej Inspekcji Pracy za przekazanie niepublikowanych wcześniej danych.


 Budownictwo polskie w latach 2009 - 2019