Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ma charakter otwarty – zapraszamy do grona członków zwyczajnych oraz członków zrzeszonych firmy propagujące ideę bezpieczeństwa na budowie.

Członkiem zwyczajnym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie może zostać pracodawca, który:

 • realizuje przedsięwzięcia budowlane w formule generalnego wykonawstwa,
 • prowadzi działalność na terenia Polski,
 • z działalnością w branzy budowlanej prowadzonej na terytotium Polski osiąga obroty na poziomie minimum 50 000 000,00 EUR (pięćdzisiąt milionów euro) rocznie,
 • w strukturze swojego przedsiębiorstwa wyodrębniły służby BHP,
 • posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO - 45001 lub inny równoważny certyfikowany system zarządzania BHP,
 • stosuje w swoim przedsiębiorstwoe zatwierdzone przez Porozumienie rozwiązania,
 • zadeklarował gotowość do działania i współpracy na rzecz Porozumienia.

Członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie może zostać pracodawca, który

 • realizuje przedsięwzięcia budowlane w formule generalnego wykonawstwa lub podwykonawstwa,
 • prowadzi działalność na terenia Polski,
 • zatrudnia minimum 50 pracowników,
 • w strukturze swojego przedsiębiorstwa wyodrębniły służby BHP,
 • posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO - 45001 lub inny równoważny certyfikowany system zarządzania BHP,
 • stosuje w swoim przedsiębiorstwoe zatwierdzone przez Porozumienie rozwiązania,
 • zadeklarował gotowość do działania i współpracy na rzecz Porozumienia.

Podmiot ubiegający się o czlonkostwo w porozumieniu zobowiązany jest do złożenia za pomocą strony internetowej Porozumienia stosownego zgłoszenia zawierającego:

 1. wniosek - wzór wniosku zatwierdza prezydent Porozumienia,
 2. deklarację zawierającą oświdczenie woli o:
 • przystępieniu do Porozumienia,
 • podporządkowaniu się zasadom ustalonym w Statucie,
 • nalezytym i terminowym wykonywaniem obowiązków członkoskich, w tym opłacaniu składek.

      c. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów członkostwa.

Żeby dołączyć do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, należy zgłosić gotowość poprzez kontakt z biurem Porozumienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie wypełnić i złożyć Deklarację:
Deklaracja przystąpienia do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.docx.

Podczas rocznego okresu kandydackiego firma ubiegająca się o członkostwo ma obowiązek wdrożenia w swoich strukturach rozwiązań wypracowanych przez Porozumienie. W tym czasie kandydat uczestniczy w działaniach Porozumienia.

Statut Związku Pracodawców Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

pdfStatut Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2023 r.

pdfUchwała_01.2024_w_sprawie_zmiany_wysokości_składki.pdf