Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Narzędzie w postaci przygotowania planu prowadzenia robót budowlanych bezpiecznie i przekazanie go pracownikom, jest bardzo istotnym etapem zarządzania bezpieczeństwem. Jest to również wymóg prawa budowlanego. Instrukcja musi być przygotowana dla zadania na budowie i zawierać sposób zabezpieczenia pracownika przy wykonywaniu czynności związanych z wykonywaną pracą. Bezpieczeństwo jest integralnym elementem technologii i gospodarowania zasobami. Należy aktualizować kiedy zmieniają się warunki i czynności związane z wykonywanym zadaniem. Zawiera ona ocenę ryzyka i metody jego ograniczenia.

Wspólny formularz do wypełnienia instrukcji jest przyjęty we wszystkich firmach zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

docxIBWR_formularz.docx

pdfManual_-_Instrukcja_Bezpiecznego_Wykonania_Robót_v2_na_grafice.pdf