“Zero wypadków” to cel nadrzędny Porozumienia. Oznacza to eliminowanie nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych. Przeanalizowano dotychczasowe działania w obszarze BHP, podejmowane przez poszczególne korporacje, efekty tych działań oraz możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi. okazało się, że każdy realizuje wymagania prawne i systemowe w inny sposób. Było to dużym problemem dla podwykonawców oraz ich pracowników. Brak jednolitych metod działania uniemożliwiał poprawę bezpieczeństwa pracowników w czasie robót, w skali całego rynku. ustalono też, że budowanie w sposób bezpieczny wymaga poszerzenia kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji. zaczynając od szeregowych pracowników, przez poziomy kierownicze i menadżerskie, na zarządach kończąc. Potrzebne są jednolite działania.

 

Wyznaczono więc cele strategiczne i określono obszary priorytetowe – jest ich pięć: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem, kultura BHP. Do obszarów przygotowana została lista kluczowych projektów. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie po kilku latach funkcjonowania stworzyło fundamenty do zmian. Niestety, zmiany nawyków nie dokona się za pomocą procedur, to ciężka praca z ludźmi, którzy muszą przestrzegać wymogów BHP jako integralnego elementu procesu budowy. linki do działów

 

Szkolenia

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przygotowuje programy szkoleń BHP.

Szkolenia

Certyfikacja kwalifikacji

Naszym celem jest uruchomienie możliwość potwierdzania kwalifikacji BHP w budownictwie zdobytych na podstawie doświadczenia praktycznego.

Certyfikacja kwalifikacji

Współpraca w procesie budowlanym

Celem Porozumienia jest wprowadzenie ujednoliconych standardów umownych dotyczących BHP we współpracy między uczestnikami procesu budowlanego.

Współpraca w procesie budowlanym

Zarządzanie ryzykiem

Na etapie planowania należy określić które prace są niebezpieczne i które są szczególnie niebezpieczne.

Zarządzanie ryzykiem

Kultura BHP

Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w budownictwie służy działalność szkoleniowa, profesjonalne przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników oraz dobre praktyki w codziennej pracy.

Kultura BHP

Środki ochrony BHP

Wspólny standard dotyczący sposobu zabezpieczeń

Środki ochrony BHP