Zawartość serwisu http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego.

Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana. Unibep Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu.

Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik serwisu.