Standardy BHP

Standardy bezpiecznej pracy

Standardy BHP

TRWAJĄ PRACE NAD AKTUALIZACJĄ STANDARDÓW

W celu zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w bezpiecznych warunkach niezbędna jest szeroka wiedza inżynierska, m.in. w zakresie norm czy przepisów prawa. Aby w tym pomóc, opracowaliśmy pakiet standardów bezpiecznej pracy na budowie. Jest to kompendium wiedzy – efekt doświadczeń i wieloletniej praktyki budowlanej firm wchodzących w skład Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W poszczególnych plikach można znaleźć informacje przydatne na wszystkich etapach projektowych – od planowania, przez organizowanie, aż do wykonywania robót. W standardach uwzględniliśmy m.in. prace w wykopach, na wysokości, w transporcie pionowym oraz organizację placu budowy. Część materiałów przygotowaliśmy również w językach ukraińskim i rosyjskim.

Zachęcamy do korzystania ze standardów, pomocnych w opracowywaniu instrukcji, szkoleń i prowadzeniu innych działań w ramach zarządzania bezpieczeństwem. Wszystkie materiały stanowią naszą własność intelektualną , dlatego prosimy o nieusuwanie z nich opatentowanego znaku Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 

 

 

ico 0 1 Prace nieb

0.0. Preambuła

Misja Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie i cel powstania Standardów BHP

ico 0 1 Prace nieb

1.0. Prace szczególnie niebezpieczne

ico 0 2 Prace na wysokosci

2.0. Prace na wysokości

ico 0 3 Prace ziemne

3.0. Prace ziemne

ico 0 4 Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

4.0. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

ico 0 5 Prace pod ruchem

5.0. Prace pod ruchem

ico 0 6 Prace w przestrzeniach zamknietych i niebezpiecznych

6.0. Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych

ico 0 7 Materialy niebezpieczne

7.0. Materiały niebezpieczne

ico 0 8 Prace w czynnych zakladach

8.0. Prace w czynnych zakładach

ico 0 9 Plac budowy

9.0. Plac budowy

ico 10 Przygotowanie budowy pod wzgledem BHP

10.0. Przygotowanie budowy pod względem BHP

ico 11 Prace montazowe

11.0. Prace montażowe

ico 12 Roboty branzowe

12.0. Roboty branżowe

ico 13 Prace specjalistyczne

13.0. Prace specjalistyczne

ico 14 Maszyny i urzdzenia

14.0. Maszyny i urządzenia

ico 15 Narzedzia

15.0. Narzędzia

ico 16 Prace tymczasowe i rozbiorkowe

16.0. Prace tymczasowe i rozbiórkowe

ico 17 Sytuacje awaryjne i niebezpieczne

17.0. Sytuacje awaryjne i niebezpieczne

ico 18 Odziez ochrony i zabezpieczenia swiadczenia socjalne

18.0. Odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne

ico 19 Podwykonawcy i dostawcy

19.0. Podwykonawcy i dostawcy