12.0. Roboty branżowe

12.0. Roboty branżowe

 Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas robót branżowych w budownictwie.

Pobierz