12.1. Roboty murarskie i tynkarskie

12.1. Roboty murarskie i tynkarskie

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót murarskich i tynkarskich.

Pobierz