12.4. Roboty dekarskie i izolacyjne

12.4. Roboty dekarskie i izolacyjne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas robót dekarskich i izolacyjnych.

Pobierz