12.5. Roboty malarskie

12.5. Roboty malarskie

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przygotowaniem i prowadzeniem robót malarskich.

Pobierz