12.6. Roboty szklarskie

12.6. Roboty szklarskie

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót szklarskich.

Pobierz