12.7. Roboty posadzkarskie i okładzinowe

12.7. Roboty posadzkarskie i okładzinowe

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas organizowania i prowadzenia robót posadzkarskich i okładzinowych.

Pobierz