12.8. Roboty hydroinżynieryjne

12.8. Roboty hydroinżynieryjne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac hydroinżynieryjnych.

Pobierz