12.9. Roboty kanalizacyjne

12.9. Roboty kanalizacyjne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania oraz eksploatacji, remontu i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Pobierz