5.1. Organizacja ruchu na budowie zamkniętej

5.1. Organizacja ruchu na budowie zamkniętej

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas organizowania i prowadzenia ruchu na budowie zamkniętej. Plac budowy oraz związane z nim obiekty produkcyjne to miejsca, gdzie odbywa się ruch kołowy i pieszy. Ustanowienie i przestrzegania reguł obowiązujących w organizacji ruchu kołowego i pieszego na budowach wpływa na poprawę bezpieczeństwa i spadek liczby wypadków.

Pobierz