9.1. Zagospodarowanie placu budowy – plan

9.1. Zagospodarowanie placu budowy – plan

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas organizacji placu budowy.

Pobierz