9.0. Plac budowy

9.0. Plac budowy

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy.

Pobierz