13.5. Roboty na wodzie, z wody oraz w kesonach

13.5. Roboty na wodzie, z wody oraz w kesonach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót na wodzie, z wody oraz w kesonach.

Pobierz