13.6. Cięcie i spawanie metali

13.6. Cięcie i spawanie metali

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas spawania i cięcia termicznego metali.

Pobierz