16.0. Prace tymczasowe i rozbiórkowe

16.0. Prace tymczasowe i rozbiórkowe

 Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac tymczasowych, rozbiórkowych i demontażowych.

Pobierz