16.1. Prace rozbiórkowe i demontaże

16.1. Prace rozbiórkowe i demontaże

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych i demontaży.

Pobierz