13.2. Ściany szczelinowe, ścianki szczelne

13.2. Ściany szczelinowe, ścianki szczelne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w odniesieniu do technologii prowadzenia robót związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych oraz ścianek szczelnych.

Pobierz