4.0. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

4.0. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Prace elektroenergetyczne są częścią prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Pobierz