19.0. Podwykonawcy i dostawcy

19.0. Podwykonawcy i dostawcy

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa pracy powinni spełniać podwykonawcy i dostawcy.

Pobierz