8.3. Uzgodnienia i pozwolenia na roboty w czynnych zakładach

8.3. Uzgodnienia i pozwolenia na roboty w czynnych zakładach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa przy uzgodnieniach i uzyskiwaniu pozwoleń na roboty w czynnych zakładach.

Pobierz