8.2. Remonty i usuwanie usterek

8.2. Remonty i usuwanie usterek

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas remontów i usuwania usterek.

Pobierz