3.3. Obudowy ścian, szalunki, zabezpieczenia

3.3. Obudowy ścian

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wykonywaniem obudów ścian, szalunków i zabezpieczeń w trakcie prowadzenia robót ziemnych.

Pobierz