4.4. Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

4.4. Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych.

Pobierz