4.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Pomiary ochronne

4.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Pomiary ochronne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na budowach. Określa także wymagania dotyczące pomiarów ochronnych.

Pobierz