4.2. Polecenia na prace, kwalifikacje, uprawnienia

4.2. Polecenia na prace, kwalifikacje, uprawnienia

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót elektroenergetycznych.

Pobierz