9.4. Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie

9.4. Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie

Standard ten określa ciągi komunikacyjne, czyli drogi, przeznaczone do ruchu zarówno pieszego, jak i kołowego, jakie znajdują się na budowie. Przedstawia ich budowę, schemat, jak wskazuje sposób użytkowania. Określa ich usytuowanie w obrębie zagospodarowania terenu budowy, a także wskazuje strefę niebezpieczną i poruszanie się względem niej.

Pobierz