5.4. Oznakowanie i prowadzenie robót pod ruchem

5.4. Oznakowanie i prowadzenie robót pod ruchem

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót pod ruchem.

Pobierz