10.1. Plan BIOZ

10.1. Plan BIOZ

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy uwzględnić przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) oraz informacje, co powinien on zawierać.

Pobierz