10.0. Przygotowanie budowy pod względem BHP

10.0. Przygotowanie budowy pod względem BHP

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w procesie przygotowania produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy.

Pobierz